Skip to content

Algemene voorwaarden

U gaat een overeenkomst aan op het gebied van leefstijlcoaching.

Uw voedingscoach en personal trainer, M. de Ruiter, zal u coachen volgens de afspraken in het pakket dat u hebt aangeschaft.

Samenwerking, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De coach/trainer werkt samen met de cliënt en hierbij zijn beiden verantwoordelijk voor een prettige samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de schema’s en begeleidingen, ligt bij de cliënt. De garantie voor het behalen van de doelen, kan daardoor niet gegeven worden, gezien de cliënt grotendeels zelf verantwoordelijk is voor deze kwestie.

Gezien het niet 100% controleerbaar is of de cliënt de adviezen volgt, kan ook de coach niet aansprakelijk worden gesteld als de doelen niet worden gehaald, terwijl de cliënt aangeeft de adviezen wel op te volgen.

Daarnaast is de coach niet aansprakelijk wanneer de cliënt gezondheidsproblemen krijgt aan de hand van het geven van het voedingsadvies. Dit omdat de cliënt verantwoordelijk is voor de inkopen van de producten en hierbij is de cliënt ook verantwoordelijk voor het inspecteren van de verpakking op bijvoorbeeld allergenen. Dit ook omdat een allergie op elke leeftijd uit het niets kan ontstaan.


Vertrouwelijkheid
De cliëntgegevens zijn vertrouwelijk en de coach/trainer zal deze ook als dusdanig behandelen. De cliënt geeft bij deze ook toestemming voor het administreren van de cliëntgegevens door de coach/trainer.

Afzeggen afspraak
Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren door de cliënt opgezegd te worden via telefoon, WhatsApp of e-mail. Wordt de afspraak korter dan 24u van tevoren afgezegd, zal deze als sessie gerekend worden, tenzij er een gegronde reden is voor het afzeggen.

Contact tussen coach/trainer en cliënt
De coach/trainer en cliënt hebben contact via telefoon, WhatsApp en e-mail. Daarnaast is er persoonlijk contact zoals coach en cliënt afspreken. Indien de coach/trainer niet de kans heeft om oproepen of berichten te beantwoorden, zal deze binnen 24u reageren op het bericht van de cliënt.

Opzegging/ontevredenheid cliënt en/of coach
Opzegging van het pakket is mogelijk wanneer u niet tevreden bent met de begeleiding en wanneer dit al meermalig besproken is met uw coach/trainer. U ontvangt 70% van de kosten van uw te resteren begeleidingsmomenten terug. De overige 30% gelden als onkostenvergoeding voor de trainer/coach. De trainer/coach kan ten allen tijde de overeenkomst stopzetten, indien deze gegronde redenen heeft met betrekking tot de motivatie van de cliënt en/of ongepast gedrag van de cliënt. In dit geval ontvangt de cliënt geen resterende kostenvergoeding.

Betaling diensten LevelFit
Een vereiste voor het starten van de coaching, op welk gebied dan ook, is het voorafgaand betalen van de geleverde diensten. De coaching zal pas van start gaan indien betaling van de cliënt is ontvangen.

Als u zich inschrijft voor een actie, gaat u akkoord met het geplaatst worden op een mailinglijst.
U kunt dan mails ontvangen van LevelFit voor marketingdoeleinden. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.